Nyheter från ledningen

Thomas delar med sig inför 2018

 

Varför Tomjo?

Tomjo Produkter har sedans starten haft kunden i centrum och därmed skapat ett förtroende och blivit accepterad som en partner som inte bara säljer en produkt, utan löser våra kunders behov till ett kostnadsbesparande och miljövänligt resultat.

Vår nära relation och höga servicenivå till våra kunder har skapat ett lojalt samarbete under många år vilket har lett till en win/win situation för båda parter.

 

Vad är nästa steg i Tomjo Produkters utveckling?

DectaSafe Livsmedelssäkerhet har utvecklats mycket positivt under de senaste 11 månaderna och ger även en grund för en positiv utveckling de kommande 2 åren.

Vi ser att det finns ett utrymme och behov för att förbättra produktionssäkerheten inom livsmedelsindustrin med våra metall detekterbara och färg kodade produkter.

Säkerheten och standarden inom livsmedelsindustrin kommer bara att öka framöver för att uppnå de högre krav som hela tiden ställs av marknaden.

Vi lägger även mycket kraft och tid på att utveckla vår On-line marknadsföring för att bli mer synliga och nåbara utåt än tidigare.

 

Hur ser vi på 2018?

Året 2018 ser jag som ett spännande år. Vi har redan mycket i pipeline för företagets utveckling som kommer att ge positiva resultat.

Vi kommer att satsa mycket på att utveckla DectaSafe men även fortsätta med att bygga upp Tomjos varumärke ute på marknaden.

Det kommer att bli ett år med förbättringar och en positiv utveckling för hela teamet på företaget.

 

 THOMAS JOHANSSON VD / MANAGEMENT